top of page

Vannbassengene/Elverhøy

I 1889 fikk selskapet tillatelse til å beplante kommunens eiendom Bjergsted som hadde blitt innkjøpt i forbindelse med anlegg av byens vannverk. Etter hvert ble selskapet også en betydelig grunneier i området rundt vannverket, og plantet til hele området, både egne og kommunens eiendommer. Det ble også anlagt flere stier gjennom området, satt ut benker og lagt til rette for allmenn bruk av området. I dag driftes og vedlikeholdes området av selskapet og Eigersund kommune i fellesskap. Det er parkeringsplass på Harskamyre og på Veshovda.

 

Utvalg for Vannbassengene består av:

Egil Ueland (leder)

Per Magne Strømstad

Ivar Einarsen

Ole Kåre Refsland

Helge Waage

Hans Petter Salvesen

Edmund Ualand

Harald Sørensen

Einar Tønnesen

Jostein Gløpstad

Ommund Endresen

bottom of page