top of page

Grødem

Grødem er et 5 000 mål stort område som ble kjøpt av selskapet i 1991. Området er tilrettelagt som turområde, og vår samarbeidspartner Dalane Jeger- og Fiskeforening har satt ut ørret i Kjerringtjørn og Branndalsvatnet (Fiskekort). Det er parkeringsplass nord for fylkesveg 44, mellom Svåheia og Mong.           

 

Utvalg for Grødem består av:

John Håland (leder)

Jan Inge Bilstad

Trygve A. Mong

Melvin Berggård

Per Mikkelsen

Arnfinn Dyrnes

bottom of page