top of page

Områder

Selskapet eier, forvalter og drifter sju områder i byen og dens nærområder. For hvert av områdene er det opprettet egne utvalg med ansvar for disse. Områdene er:

 

 

Vi leier bort jakt- og fiskeretten i Horve, Grødem og Åse til Egersund Jeger- og Fiskeforening mot at foreningen bidrar med dugnadsarbeid.

 

For Horve har vi avtale med Dalane Sykkelklubb om bruk av stinettet til sykkelrelaterte aktiviteter mot at klubben bidrar med dugnadsarbeid.

aaseheia.png

aaseheia.png

brandalsvatnet.png

brandalsvatnet.png

erna.png

erna.png

grødem1.png

grødem1.png

rabnafjellet.png

rabnafjellet.png

mørdarbakken.png

mørdarbakken.png

kringsjå.png

kringsjå.png

kringsjå 2.png

kringsjå 2.png

grønedalen.png

grønedalen.png

rosshagen.png

rosshagen.png

stølsbakken.png

stølsbakken.png

sundsodden.png

sundsodden.png

årstadtjørn.png

årstadtjørn.png

årstadtjørn2.png

årstadtjørn2.png

bottom of page