top of page

Sundsodden og Rosshagen

Området Sundsodden ble kjøpt inn av selskapet i 1908 og 1911 som natur- og rekreasjonsområde til glede for byens befolkning og til forskjønnelse av innseilingen langs Søra Sundet. Stien langs sundet, mellom Ryttervik og Hestnes ble opparbeidet i 1935-39. Etter at selskapet i 1986 gjennom et makebytte med Eigersund kommune også fikk hånd om Rosshagen utgjør området rundt 900 mål. Områdets betydning som friluftsområde økte parallelt med utbyggingen av boligområdene på Rundevoll og i Bruvik, og vil også bli av stor betydning for boligområdet som nå bygges ut i Hestnes. Det er parkering ved Ryttervik Fabrikker og på Hestnes, ved renseanlegget.

 

Utvalg for Sundsodden – Rosshagen består av:

Ove Ivar Randen (leder)

Ole Kolstø

Arild Sæstad

Eivind Kolstø

Oddleif Ollestad

Lars Magne Nevland

bottom of page