top of page

Åseheia

Plantefeltet Lammaskarheia i Åseheia ble kjøpt i 1950. Nylig ble det anlagt skogsveg inn i området for tilrettelegging for uttak av tømmer. Området er ikke tilrettelagt for friluftsliv.

 

Utvalg for Åseheia består av:

Kjell Berentsen (leder)

bottom of page