top of page

Elverhøy forvaltning

Holmen Elverhøy i Lundeåne var selskapets første eiendom, kjøpt for kr. 720 i 1878. Den ble straks beplantet, det ble bygd bru fra Nyeveien og opparbeidet stier både rundt holmen og til toppen. I 1893 ble det for første gang arrangert fest på Elverhøy, og det innledet en lang periode der Elverhøy var byens forlystelsesplass. I 1938 ble det bygd bru mellom holmen og Rio, området på fastlandet i øst som hadde blitt kjøpt i 1913. Etter hvert hadde Elverhøy utspilt sin rolle, og i på begynnelsen av 2000-tallet ble den gjort om fra danseplass til parkområde. I dag benyttes holmen som utfartsområde både for barnehager, skoler og private. Over Elverhøy og gjennom Rio til Vannbassengene er det anlagt gatelys. Det er ikke parkeringsplass i nærheten av Elverhøy.

Elverhøy:

Harald Sørensen, leder

bottom of page